Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

Statut i regulaminy

Czcionka:

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

§ 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej „Ośrodkiem” działa w oparciu o:

Uchwałę Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej Nr XII/70/ 99 z dnia 2 grudnia 1999 r.

§ 2

Ośrodek jest miejską jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1991 r. o finansach publicznych.

§ 3

1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

2. Ośrodek może na zasadzie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego prowadzić działalność na ich terenie.

§ 4

Zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb Miasta w zakresie kultury fizycznej a w szczególności:

1. Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych.

2. Programowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego szkół i zakładów pracy.

3. Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta na zlecenie podmiotów prawnych oraz z inicjatywy własnej.

4. Organizacja zawodów sportowych na zlecenie stowarzyszeń kultury fizycznej.

5. Programowanie rozwoju bazy sportowej i zagospodarowania terenów rekreacyjnych,

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu środowisku działania.

7. Realizację innych zadań, zleconych przez Burmistrza Miasta związanych z zapewnieniem aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

§ 5

W realizacji zadań Ośrodek współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami kultury fizycznej oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 6

1. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta.

2. Ośrodek pobrane dochody odprowadza do budżetu miasta.

§ 7

Ośrodek może utworzyć gospodarstwo pomocnicze na zasadach przewidzianych prawem.

§ 8

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta, a pozostałych pracowników Dyrektor.

§ 9

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.

§ 10

Zmiany w budżecie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 11

Likwidacja Ośrodka następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie Dyrektora MOSiR

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:19

Regulamin Krytej Pływalni

Utworzono dnia 09.09.2019, 11:28

Regulamin Hali Sportowej (ul. Trębickiego)

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:18

Regulamin Hali Sportowej (ul. Warchalskiego)

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:17

Regulamin Boiska Wielofunkcyjnego "Omega"

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:16

Regulamin Stadionu Miejskiego

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:15

Regulamin Ogródka Jordanowskiego

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:15

Regulamin Placu Zabaw

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:15

Regulamin Sali Fitness

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:14

Regulamin Ciężarowni

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:14

Regulamin Kortów Tenisowych

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:13

Regulamin Kręgielni

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:13

Regulamin Lodowiska Miejskiego

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:12

Regulamin Sali Sportów Walki

Utworzono dnia 07.06.2019, 08:11

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Utworzono dnia 22.01.2015, 10:52

Kalendarium

Lipiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1